керівництво користувача XEROX PHASER 3260 КОРОТКИЙ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Lastmanuals пропонує громадський сервіс обміну, зберігання та пошуку інструкцій з використання різноманітних пристроїв та програмних продуктів : посібників користувача, інструкцій користувача, довідників користувача, технічних специфікацій, інструкцій швидкого старту... ПАМ'ЯТАЙТЕ: ПЕРЕД ПОКУПКОЮ ЗАВЖИ ЧИТАЙТЕ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА !!!

Якщо цей документ відповідає посібнику користувача, довіднику користувача чи інструкції користувача, довіднику функцій, схемам, які Ви шукаєте - завантажте його вже. Lastmanuals надає швидкий і простий доступ до інструкції користувача XEROX PHASER 3260. Сподіваємось, що цей XEROX PHASER 3260 посібник користувача буде для Вас корисним.

Lastmanuals допоможе завантажити посібник користувача XEROX PHASER 3260.


XEROX PHASER 3260 КОРОТКИЙ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА: Завантажити повний посібник користувача (1472 Ko)

Ви також можете завантажити наступні інструкції, пов'язані з цим виробом:

   XEROX PHASER 3260 BRUKERHÅNDBOK (4032 ko)
   XEROX PHASER 3260 QUICK USE GUIDE (1403 ko)
   XEROX PHASER 3260 ANVÄNDARHANDBOK (4303 ko)
   XEROX PHASER 3260 INSTALLATION GUIDE (3278 ko)
   XEROX PHASER 3260 ® PHASER® 3260/3052 PRINTER SYMBOLS (593 ko)
   XEROX PHASER 3260 PRODUCT EPEAT© ENVIRONMENTAL INFORMATION (182 ko)

Керівництво анотація: Інструкції з експлуатації XEROX PHASER 3260КОРОТКИЙ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Детальні вказівки щодо використання містяться в Посібнику Користувача.

[. . . ] EN UK SK SL KK More Information Додаткова інформація Bližšie informácie Več informacij Xerox Phaser 3052/3260 Printer www. xerox. com/office/3052support www. xerox. com/office/3260support www. xerox. com/msds (U. S. /Canada) www. xerox. com/environment_europe www. xerox. com/office/businessresourcecenter www. xerox. com/office/3052supplies www. xerox. com/office/3260supplies www. xerox. com/office/3052support www. xerox. com/office/3260support EN www. xerox. com/msds (U. S. /Canada) www. xerox. com/environment_europe EN UK SK SL KK • Printer drivers and utilities • User manuals and instructions • Online Support Assistant • Safety specifications (in User Guide) • Драйвери принтера та службові програми • Посібники користувача та вказівки • Технічна підтримка онлайн • Характеристики безпеки (у Посібнику користувача) • Ovládače tlačiarne a programy • Užívateľské príručky a pokyny • Asistent on-line podpory • Bezpečnostné špecifikácie (v Používateľskej príručke) • Tiskalniški gonilniki in orodja • Uporabniški priročniki in navodila • Online Support Assistant • Varnostne zahteve (v uporabniškem priročniku User Guide) • • • • Material Safety Data Sheets Паспорти безпеки виробу Hárky s bezpečnostnými údajmi materiálu Listi s podatki o varnosti materialov UK SK www. xerox. com/office/ businessresourcecenter EN UK SK SL SL KK Templates, tips, and tutorials Шаблони, поради і довідники Šablóny, tipy a návody Predlogi, nasveti in vadnice Xerox Phaser 3052/3260 Quick Use Guide ® ® UK SK SL KK Українська Короткий посібник користувача Slovensky Krátka používateľská príručka Slovenščina Kratki uporabniški priročnik KK www. xerox. com/office/3052supplies www. xerox. com/office/3260supplies EN UK SK SL KK Printer supplies Витратні матеріали для принтера Spotrebný materiál tlačiarne Potrošni material za tiskalnik 607E02530 Rev A © 2014 Xerox Corporation. [. . . ] Дивіться User Guide (Посібник користувача) > Troubleshooting (Усунення несправностей) > Overview (Огляд) > Machine Status Indicators (Індикатори стану пристрою). Pozri: User Guide (Používateľská príručka) > Troubleshooting (Riešenie problémov) > Overview (Prehľad) > Machine Status Indicators (Indikátory stavu zariadenia). Glejte: User Guide (Uporabniški priročnik) > Troubleshooting (Odpravljanje težav) > Overview (Pregled) > Machine Status Indicators (Kazalniki stanja naprave). а а : User Guide (Па а а а ) > Troubleshooting (А а а ) > Overview (Ш ) > Machine Status Indicators (К а а ). KK www. xerox. com/office/3052/support www. xerox. com/office/3260/support 2 EN UK SK SL KK Information Pages Інформаційні сторінки Informačné stránky Strani z informacijami А а а EN UK SK SL KK Xerox Easy Printer Manager Програма Xerox Easy Printer Manager Xerox Easy Printer Manager Xerox Easy Printer Manager Xerox Easy Printer Manager USB Ethernet Wi-Fi 2 1 EN Wake up the printer. Press and hold Cancel to print Information Pages: • Demo Page, hold until Printer Status is flashing • Configuration Report and Network Configuration, hold 4 seconds • Supplies Usage and Usage Counter, hold 6 seconds Увімкніть принтер. Натисніть і утримуйте кнопку «Скасувати», щоб надрукувати інформаційні сторінки: • Демонстраційна сторінка, утримуйте, поки не почне миготіти індикатор стану принтера • Звіт про конфігурацію і дані про конфігурацію мережі, утримуйте 4 секунди • Лічильник використання витратних матеріалів та користування пристроєм, утримуйте 6 секунд Zobuďte tlačiareň. Stlačením a podržaním tlačidla Zrušiť vytlačíte informačné stránky: • Ukážková stránka, podržte, kým bliká stav tlačiarne • Konfiguračná správa a sieťová konfigurácia, podržte 4 sekundy • Využitie spotrebného materiálu a počítadlo spotreby, podržte 6 sekúnd Vklopite tiskalnik iz stanja pripravljenosti. Pridržite Cancel, da natisnete strani z informacijami: • predstavitvena stran – držite, dokler stanje tiskalnika ne začne utripati • poročilo o konfiguraciji in omrežna konfiguracija – držite 4 sekunde • poraba potrošnega materiala in števec uporabe – držite 6 sekund П . А а а а а Cancel (Ба а ) а : • Demo (Демо) , Printer Status (П ) аа а а • Configuration Report and Network Configuration (Конфигу а а лі конфигу а ), 4 а • Supplies Usage and Usage Counter (Шығын ма а а а а а а а а а а ), 6 а EN You can access printer settings, maintenance, diagnostic features, and the User Guide using the Xerox Easy Printer Manager. [. . . ] A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 x 297 mm A5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 x 210 mm A6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 x 148 mm B5 ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 x 250 mm B5 JIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 x 257 mm Monarch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 9 x 7. 5 in. [. . . ]

ВІДМОВА ВІД ПРЕТЕНЗІЙ ПРИ ЗАВАНТАЖЕННІ ІНСТРУКЦІЇ XEROX PHASER 3260

Lastmanuals пропонує громадський сервіс обміну, зберігання та пошуку інструкцій з використання різноманітних пристроїв та програмних продуктів : посібників користувача, інструкцій користувача, довідників користувача, технічних специфікацій, інструкцій швидкого старту...
У будь-якому випадку Lastmanuals не можу бути відповідальним у випадках, якщо документ, який Ви шукаєте, є відсутнім, неповним чи на іншій мові, ніж Ваша; або ж модель чи мова не відповідають опису. Lastmanuals не пропонує послуг з перекладу.

Клацніть на "Завантажити інструкцію" наприкінці цього зобов'язання, якщо Ви погоджуєтесь зі всіма умовами; далі розпочнеться завантаження інструкції XEROX PHASER 3260.

Шукати інструкцію користувача

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Вказані торгові марки і бренди є майном відповідних власників.

flag