керівництво користувача XEROX WORKCENTRE 3025 КОРОТКИЙ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Lastmanuals пропонує громадський сервіс обміну, зберігання та пошуку інструкцій з використання різноманітних пристроїв та програмних продуктів : посібників користувача, інструкцій користувача, довідників користувача, технічних специфікацій, інструкцій швидкого старту... ПАМ'ЯТАЙТЕ: ПЕРЕД ПОКУПКОЮ ЗАВЖИ ЧИТАЙТЕ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА !!!

Якщо цей документ відповідає посібнику користувача, довіднику користувача чи інструкції користувача, довіднику функцій, схемам, які Ви шукаєте - завантажте його вже. Lastmanuals надає швидкий і простий доступ до інструкції користувача XEROX WORKCENTRE 3025. Сподіваємось, що цей XEROX WORKCENTRE 3025 посібник користувача буде для Вас корисним.

Lastmanuals допоможе завантажити посібник користувача XEROX WORKCENTRE 3025.


XEROX WORKCENTRE 3025 КОРОТКИЙ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА: Завантажити повний посібник користувача (3623 Ko)

Ви також можете завантажити наступні інструкції, пов'язані з цим виробом:

   XEROX WORKCENTRE 3025 PIKAOPAS (3128 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3025 GUIDA RAPIDA (3111 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3025 BRUKERHÅNDBOK (4503 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3025 QUICK USE GUIDE (3300 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3025 KURZÜBERSICHT (3111 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3025 ANVÄNDARHANDBOK (4511 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3025 INSTALLATION GUIDE (3581 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3025 GUÍA DE USO RÁPIDO (3111 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3025 INTRODUKTIONSHANDLEDNING (3128 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3025 GUIA DE UTILIZAÇÃO RÁPIDA (3111 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3025 STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (3300 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3025 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI (3300 ko)

Керівництво анотація: Інструкції з експлуатації XEROX WORKCENTRE 3025КОРОТКИЙ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Детальні вказівки щодо використання містяться в Посібнику Користувача.

[. . . ] 9 Основи копіювання Základné kopírovanie Osnovno kopiranje KK EN UK SK SL Scanning from a computer using Macintosh 10. 5 and later. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Сканування з комп’ютера з Macintosh 10. 5 чи пізнішої версії Skenovanie z počítača so systémom Macintosh 10. 5 a novším Optično branje iz računalnika z operacijskim sistemom Macintosh 10. 5 ali novejšim KK www. xerox. com/office/WC3025support 2 Printer Basics EN UK SK SL KK Printer Tour Огляд принтера Prehliadka tlačiarne Predstavitev tiskalnika EN UK SK SL KK Automatic Document Feeder (ADF) Пристрій автоматичної подачі документів (ПАПД) Automatický podávač dokumentov (ADF) Samodejni podajalnik dokumentov (ADF) EN UK 3025NI Jam Access Кришка для усунення застрягання Prístup k zaseknutému médiu Dostop do zagozdenega papirja 3025BI 3025NI SK SL KK EN UK SK SL KK Scanner Сканер Skener Optični bralnik EN UK SK SL KK Print Cartridge Картридж із тонером Kazeta s tonerom Kartuša s tonerjem EN UK SK SL KK Main Tray Основний лоток Hlavný zásobník Glavni pladenj EN UK SK SL KK Exit Tray Вихідний лоток Výstupný zásobník Izhodni pladenj EN UK SK SL KK For ordering supplies, contact your local reseller, or visit the Xerox® Supplies website www. xerox. com/office/WC3025supplies. З питань замовлення витратних матеріалів звертайтеся до місцевого продавця або відвідайте веб-сайт Xerox® Informácie o objednávaní spotrebného materiálu vám poskytne miestny predajca alebo ich nájdete na webovej stránke spotrebného materiálu Xerox® Za naročanje potrošnega materiala se obrnite na najbližjega prodajalca ali obiščite spletno mesto Xerox® www. xerox. com/office/WC3025support 3 Printer Basics EN UK SK SL KK Select copy or scan. [. . . ] Pri tiskanju izberite možnosti tiskanja v tiskalniškem gonilniku. www. xerox. com/office/WC3025support 8 EN UK SK SL KK Basic Copying Основи копіювання Základné kopírovanie Osnovno kopiranje 3025NI 60–105 g/m2 (16–28 lb. Bond) X 1 Y X: 142–216 mm (5. 8–8. 5 in. ) Y: 148–356 mm (5. 8–14. 0 in. ) 2 3 Copying EN EN UK SK SL KK Load the original Завантажте оригінал Vložiť originál Vstavite izvirnik UK SK SL KK Press the Copy button Натисніть кнопку «Копіювати» Stlačte tlačidlo Kopírovať Pritisnite gumb Kopiranje EN UK SK SL KK Select the number of copies Виберіть кількість копій Vyberte počet kópií Izberite število kopij 4 5 EN UK SK EN UK SK SL KK Navigate the menus to select copying options Перейдіть до меню, щоб вибрати параметри копіювання Navigujte v ponukách a vyberte možnosti kopírovania S pomikanjem po menijih izberite možnosti kopiranja SL KK Press the Start button Натисніть кнопку «Пуск» Stlačte tlačidlo Spustiť Pritisnite gumb Začetek www. xerox. com/office/WC3025docs EN UK SK SL See: User Guide > Copy Дивіться: User Guide (Посібник користувача) > Copy (Копіювання) Pozri: User Guide (Používateľská príručka) > Copy (Kopírovanie) Glejte: User Guide (Uporabniški priročnik) > Copy (Kopiranje) EN UK SK SL KK The Clear All button restores default settings. Кнопка «Очистити все» дозволяє відновити заводські налаштування. Tlačidlo Vymazať všetky obnoví predvolené nastavenia. Gumb Počisti vse obnovi privzete nastavitve. KK www. xerox. com/office/WC3025support 9 EN UK SK SL KK Scanning Сканування Skenovanie Optično branje USB Ethernet Wi-Fi EN UK SK SL KK Loading the original Завантаження оригіналу Vkladanie originálu Vstavljanje izvirnika X 3025NI 60–105 g/m2 (16–28 lb. Bond) X: 142–216 mm (5. 8–8. 5 in. ) Y: 148–356 mm (5. 8–14. 0 in. ) www. xerox. com/office/WC3025docs When connected with USB, Ethernet, or Wi-Fi you can send scanned files from the printer control panel to a connected computer. To set up scanning for your connection, see the User Guide > Installation and Setup > Scan to PC Setup. Якщо встановлено з’єднання через USB, Ethernet чи Wi-Fi, можна надіслати відскановані файли з панелі керування принтера на підключений комп’ютер. Можна також сканувати з підключеного комп’ютера. Відомості щодо налаштування функції сканування відповідно до встановленого з’єднання дивіться у User Guide (Посібнику користувача) > Installation and Setup (Встановлення і налаштування) > Scan to PC Setup (Налаштування сканування на ПК). Pri pripojení cez rozhranie USB, Ethernet alebo Wi-Fi môžete odosielať naskenované súbory z ovládacieho panelu tlačiarne do pripojeného počítača. Taktiež môžete skenovať z pripojeného počítača. Ak chcete nakonfigurovať skenovanie pre svoje pripojenie, pozrite si časť User Guide (Používateľská príručka) > Installation and Setup (Inštalácia a konfigurácia) > Scan to PC Setup (Nastavenia skenovania do PC). Ko je vzpostavljena povezava USB, Ethernet ali Wi-Fi, lahko pošiljate optično prebrane datoteke z nadzorne plošče tiskalnika v povezan računalnik. [. . . ] Za navodila za nastavitev imenika glejte User Guide (Uporabniški priročnik) > Address Book (Imenik). Glejte User Guide (Uporabniški priročnik) > Fax (Faksiranje) > Fax from PC (Faksiranje iz računalnika). Za navodila za nastavitev faksa glejte User Guide (Uporabniški priročnik) > Installation and Setup (Namestitev in nastavitev) > Fax Setup (Nastavitev faksiranja). UK SK SL Faxing KK www. xerox. com/office/WC3025support 15 EN UK SK SL KK Basic Faxing Основи роботи з функцією факсу Základy faxovania Osnovno faksiranje 1 2 3 4 EN EN UK SK SL KK Press the Fax button Натисніть кнопку «Факс» Stlačte tlačidlo Fax Pritisnite gumb Faksiranje UK SK SL KK Press the Menu button to change settings if desired Натисніть кнопку «Меню», щоб змінити потрібні налаштування Ak chcete zmeniť nastavenia, stlačte tlačidlo Ponuka Če želite spremeniti nastavitve, pritisnite gumb Meni EN UK SK SL KK Press OK, then the Back/Return button Натисніть OK, тоді кнопку «Назад/Повернутись» Stlačte tlačidlo OK a potom tlačidlo Späť/návrat Pritisnite gumb V redu in nato Nazaj/Vrnitev EN UK SK SL KK Enter a Fax number Введіть номер факсу Zadajte faxové číslo Vnesite številko faksa 5 Faxing EN UK SK SL KK Press the Start button Натисніть кнопку «Пуск» Stlačte tlačidlo Spustiť Pritisnite gumb Začetek EN UK SK SL KK The Clear All button restores default settings. [. . . ]

ВІДМОВА ВІД ПРЕТЕНЗІЙ ПРИ ЗАВАНТАЖЕННІ ІНСТРУКЦІЇ XEROX WORKCENTRE 3025

Lastmanuals пропонує громадський сервіс обміну, зберігання та пошуку інструкцій з використання різноманітних пристроїв та програмних продуктів : посібників користувача, інструкцій користувача, довідників користувача, технічних специфікацій, інструкцій швидкого старту...
У будь-якому випадку Lastmanuals не можу бути відповідальним у випадках, якщо документ, який Ви шукаєте, є відсутнім, неповним чи на іншій мові, ніж Ваша; або ж модель чи мова не відповідають опису. Lastmanuals не пропонує послуг з перекладу.

Клацніть на "Завантажити інструкцію" наприкінці цього зобов'язання, якщо Ви погоджуєтесь зі всіма умовами; далі розпочнеться завантаження інструкції XEROX WORKCENTRE 3025.

Шукати інструкцію користувача

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Вказані торгові марки і бренди є майном відповідних власників.

flag