керівництво користувача XEROX WORKCENTRE 4265 КОРОТКИЙ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Lastmanuals пропонує громадський сервіс обміну, зберігання та пошуку інструкцій з використання різноманітних пристроїв та програмних продуктів : посібників користувача, інструкцій користувача, довідників користувача, технічних специфікацій, інструкцій швидкого старту... ПАМ'ЯТАЙТЕ: ПЕРЕД ПОКУПКОЮ ЗАВЖИ ЧИТАЙТЕ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА !!!

Якщо цей документ відповідає посібнику користувача, довіднику користувача чи інструкції користувача, довіднику функцій, схемам, які Ви шукаєте - завантажте його вже. Lastmanuals надає швидкий і простий доступ до інструкції користувача XEROX WORKCENTRE 4265. Сподіваємось, що цей XEROX WORKCENTRE 4265 посібник користувача буде для Вас корисним.

Lastmanuals допоможе завантажити посібник користувача XEROX WORKCENTRE 4265.


XEROX WORKCENTRE 4265 КОРОТКИЙ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА: Завантажити повний посібник користувача (4351 Ko)

Ви також можете завантажити наступні інструкції, пов'язані з цим виробом:

   XEROX WORKCENTRE 4265 FUSER (428 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 PIKAOPAS (3947 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 FINISHER (382 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 FAX INSTALL (207 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 GUIDA RAPIDA (3954 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 SMARTDRUM KIT (680 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 GYORSÚTMUTATÓ (4176 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 KURZÜBERSICHT (3954 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 520SHEET FEEDER (313 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 FEED ROLLER KIT (171 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 QUICK USE GUIDE (3954 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 TONER CARTRIDGE (484 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 HURTIGVEILEDNING (3947 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 INSTALLATION GUIDE (1964 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 GUÍA DE USO RÁPIDO (3954 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 BIAS TRANSFER ROLLER (245 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 INTRODUKTIONSHANDLEDNING (3947 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 WIRELESS NETWORK ADAPTER (170 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 SYSTEM ADMINISTRATOR GUIDE (667 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 THIRD PARTY S/W DISCLOSURES (39 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (4176 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 GUIA DE UTILIZAÇÃO RÁPIDA (3954 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI (4176 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 2100SHEET HIGHCAPACITY FEEDER (412 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 ® WORKCENTRE® 4265 PRINTER SYMBOLS (603 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 PRODUCT EPEAT© ENVIRONMENTAL INFORMATION (182 ko)

Керівництво анотація: Інструкції з експлуатації XEROX WORKCENTRE 4265КОРОТКИЙ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Детальні вказівки щодо використання містяться в Посібнику Користувача.

[. . . ] EN UK SK SL KK More Information Додаткова інформація Bližšie informácie Več informacij аа а а www. xerox. com/office/WC4265support www. xerox. com/msds (U. S. /Canada) www. xerox. com/environment_europe www. xerox. com/office/businessresourcecenter www. xerox. com/office/WC4265supplies Xerox WorkCentre 4265 Multifunction Printer EN Before operating your printer, read the safety and regulatory chapters in the User Guide available on the Software and Documentation disc or online. The Material Safety Data Sheets (US/Canada) and environmental information (Europe) are available online. Перед тим, як працювати з принтером, прочитайте розділи з нормативною інформацією та інформацією про заходи безпеки в User Guide (Посібнику користувача) на диску Software and Documentation (Програмне забезпечення та документація) або он-лайн. Material Safety Data Sheets (Дані про безпеку матеріалів) (США / Канада) та інформація про захист середовища (Європа) доступні он-лайн. [. . . ] Cancel (Б а) а а а а аа . www. xerox. com/office/WC4265support 9 EN UK SK SL KK Basic Copying Основи копіювання Základné kopírovanie Osnovno kopiranje Н 50–105 g/m2 (13–28 lb. Bond) X Y X: 139. 7–215. 9 mm (5. 5–8. 5 in. ) Y: 139. 7–355. 6 mm (5. 5–14. 0 in. ) 1 2 2. 1 2. 2 3 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 EN UK SK SL KK Load the original Завантажте оригінал Vložiť originál Vstavite izvirnik Т а EN UK SK SL KK Press Power Saver, then touch Copy Натисніть кнопку енергозбереження, а потім пункт Copy (Копіювати) Stlačte tlačidlo Šetrič energie, potom sa dotknite položky Copy (Kopírovať) Pritisnite Varčevalni način in se dotaknite Copy (Kopiraj) Power Saver ( а ) а , а Copy (К ) EN UK SK SL KK Change settings and quantity as needed Встановіть потрібні налаштування та вкажіть кількість копій V prípade potreby zmeňte nastavenia a počet Po potrebi spremenite nastavitve in količino Па а а а Copying 4 EN UK EN UK SK SL KK Press Start Натисніть кнопку «Пуск» Stlačte tlačidlo Spustiť Pritisnite gumb Začetek Ба а а SK SL KK Clear All clears the programmed job setting. Команда "Очистити все" скидає параметри запрограмованого завдання. Команда "Скасувати" припиняє виконання завдання копіювання. Tlačidlo Odstrániť všetky odstráni naprogramované nastavenie úlohy. Tlačidlo Zrušiť zastaví úlohu kopírovania. Ба а а а а а а а а а а . Б а а а аа . www. xerox. com/office/WC4265docs EN UK SK SL KK See User Guide > Copying Див. : User Guide (Посібник користувача) > Copying (Копіювання) See: User Guide (Používateľská príručka) > Copying (Kopírovanie) Glejte: User Guide (Uporabniški priročnik) > Copying (Kopiranje) а а : User Guide (Па а а а ) > Copying (К ) www. xerox. com/office/WC4265support 10 EN UK SK SL KK Scanning Сканування Skenovanie Optično branje Са EN UK SK SL KK Loading the original Завантаження оригіналу Vkladanie originálu Vstavljanje izvirnika Т а 50–105 g/m2 (13–28 lb. Bond) X Y X: 139. 7–215. 9 mm (5. 5–8. 5 in. ) Y: 139. 7–355. 6 mm (5. 5–14. 0 in. ) www. xerox. com/office/WC4265docs EN If the printer is connected using a USB cable, you can scan to a folder on your computer, or import a scan into an application. If the printer is connected to a network, you can scan to an email address or FTP server, scan to a shared folder on a networked computer, or scan to a computer using Windows WSD. To set up scanning and email, see the User Guide > Installation and Setup > Setting up Scanning. For details and more ways to scan, see the User Guide > Scanning. Якщо принтер під’єднано за допомогою USB-кабелю, відскановані документи можна зберігати у папці комп’ютера або імпортувати їх у потрібну програму. Якщо принтер під’єднано до мережі, відсканований документ можна надсилати електронною поштою або на сервер FTP, зберігати в спільну папку на під’єднаному до мережі комп’ютері або пересилати на комп’ютер за допомогою Windows WSD. Про налаштування функції надсилання відсканованих документів електронною поштою читайте в пункті Setting up Scanning (Налаштування сканування) розділу Installation and Setup (Встановлення та налаштування) у User Guide (Посібнику користувача). Докладніше про різні способи сканування читайте в розділі Сканування у User Guide (Посібнику користувача). UK SK Ak je tlačiareň pripojená pomocou kábla USB, môžete skenovať aj do priečinka v počítači alebo importovať sken do aplikácie. Ak je tlačiareň pripojená k sieti, môžete skenovať na e-mailovú adresu alebo server FTP, do zdieľaného priečinka počítača v sieti alebo do počítača pomocou služby Windows WSD. Pre nastavenie skenovania a e-mailu si pozrite User Guide (Používateľská príručka) > Installation and Setup (Inštalácia a nastavenie) > Setting up Scanning (Nastavenie skenovania). Podrobnosti a ďalšie spôsoby skenovania nájdete v časti User Guide (Používateľská príručka) > Scanning (Skenovanie). Če je tiskalnik priključen s kablom USB, lahko optično berete v mapo v računalniku ali optično prebrani dokument uvozite v program. Če je tiskalnik priključen v omrežje, lahko optično preberete v e-poštni naslov ali v strežnik FTP, v mapo v skupni rabi v omrežnem računalniku ali v računalnik s storitvami Windows WSD. Če želite nastaviti optično branje in e-pošto, glejte uporabniški priročnik User Guide > Installation and Setup (Namestitev in nastavitev) > Setting up Scanning (Nastavitev optičnega branja). Za podrobnosti in več načinov optičnega branja preberite uporabniški priročnik User Guide > Scanning (Optično branje). П USB а а а а а а а, а аа а а а аа а а а . П а, а а а а FTP , а а аа а а а а Windows WSD а а а а а . С а аа а User Guide (Па а а а ) > Installation and Setup (О а ) > Setting up Scanning (С а ) а а . Т а а а а а а , User Guide (Па а а а ) > Scanning (С а ) а а . Scanning SL KK www. xerox. com/office/WC4265support 11 EN UK SK SL KK Scanning to Email Сканування на адресу електронної пошти Skenovanie do e-mailu Optično branje v e-pošto Э аа а 1 1. 1 1. 2 2 3 4 PDF EN UK SK SL KK Press Power Saver, then touch Email Натисніть кнопку енергозбереження, а потім пункт Email (Ел. [. . . ] To upload custom icons, assign 1-Touch Services to selected users, and track usage with accounting, see the System Administrator Guide > Customization and Expansion. SL KK Within the selected service, select Save as 1-Touch Service Вибравши послугу, виберіть Save as 1-Touch Service (Зберегти як послугу 1 дотику) V rámci zvolenej služby vyberte položku Uložiť ako službu na 1 dotyk V izbrani storitvi izberite možnost Shrani kot storitev z 1 dotikom Та а а Save as 1-Touch Service (1 а а) а а EN UK SK SL KK Type a name, then select an icon Введіть назву та виберіть піктограму Zadajte názov a potom vyberte ikonu Vnesite ime, nato pa izberite ikono А , а а UK Для типових завдань, які не відрізняються, можна створити послугу 1 дотику, яка зберігає усі налаштування та ставить кнопку на головний екран послуг. Щоб завантажити користувацькі піктограми, призначте послуги 1 дотику вибраним користувачам і відстежуйте використання за допомогою функції обліку (див. System Administrator Guide (Посібник системного адміністратора) > Customization and Expansion (Персоналізація та розширення). 3 3. 1 3. 2 SK V prípade bežných úloh, ktoré sa nelíšia, môžete vytvoriť službu na 1 dotyk, ktorá ukladá všetky nastavenia a umiestni tlačidlo na domovskú obrazovku služieb. Ak chcete odovzdať vlastné ikony, priradiť služby na 1 dotyk zvoleným používateľom a sledovať spotrebu s evidenciou, pozrite si dokument System Administrator Guide (Príručka pre správcu systému) > Customization and Expansion (Prispôsobovanie a rozširovanie). SL Za pogosta opravila, ki se ne spreminjajo, lahko ustvarite storitev z 1 dotikom, ki shrani vse nastavitve in postavi gumb na domači zaslon storitev. [. . . ]

ВІДМОВА ВІД ПРЕТЕНЗІЙ ПРИ ЗАВАНТАЖЕННІ ІНСТРУКЦІЇ XEROX WORKCENTRE 4265

Lastmanuals пропонує громадський сервіс обміну, зберігання та пошуку інструкцій з використання різноманітних пристроїв та програмних продуктів : посібників користувача, інструкцій користувача, довідників користувача, технічних специфікацій, інструкцій швидкого старту...
У будь-якому випадку Lastmanuals не можу бути відповідальним у випадках, якщо документ, який Ви шукаєте, є відсутнім, неповним чи на іншій мові, ніж Ваша; або ж модель чи мова не відповідають опису. Lastmanuals не пропонує послуг з перекладу.

Клацніть на "Завантажити інструкцію" наприкінці цього зобов'язання, якщо Ви погоджуєтесь зі всіма умовами; далі розпочнеться завантаження інструкції XEROX WORKCENTRE 4265.

Шукати інструкцію користувача

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Вказані торгові марки і бренди є майном відповідних власників.

flag